apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Statybos inžinerijos studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete, statybos fakultete - siekiantiesiems užtikrintos karjeros

Paskelbti regioniniai QS reitingai: VGTU – stipriausias šalies technikos universitetas Paskelbti regioniniai QS reitingai: VGTU – stipriausias šalies technikos universitetas

Statybos inžinierius yra aukštos kvalifikacijos specialistas, turėsiantis nuolatinį darbą ir gerą atlyginimą. Tapti statybos inžinieriumi galima baigus ketverių metų trukmės bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) ir įgijus statybos inžinerijos arba statybų technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Toliau tobulėti galima statybos inžinerijos magistrantūroje.

2015 m. tarptautinio universitetų reitingo „QS World University Rankings“ paskelbtame „Emerging Europe and Central Asia 2015–2016“ (iš angl. k. Kylančios Europos ir Centrinės Azijos) universitetų reitinge, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), užėmė 45 vietą, ir įvertintas kaip antras geriausias šalies universitetas bei techninių universitetų lyderis. Šiame antrąkart pristatomame reitinge įvertinta apie 500 universitetų iš 30 Europos ir Centrinės Azijos šalių.

2016 m. kovo mėn. tarptautinis universitetų reitingas „QS World University Rankings by Subject“ jau šeštą kartą įvertino aukštąsias mokyklas skirtingose studijų kryptyse. VGTU, kaip ir praėjusiais metais, pripažintas geriausiu Baltijos šalių universitetu statybos inžinerijos ir statinių konstrukcijų (Engineering - Civil & Structural) kryptyse bei užima 101–150 vietą pasauliniame reitinge – tai aukščiausias pasiekimas Lietuvoje.

Pažymėtina, kad VGTU Statybos fakultetas turi labai didelį dėstytojų potencialą ir puikią materialinę europinio lygio bazę. Vertinant mokslo produkciją, profesorių ir docentų kvalifikaciją, jų procentinę sudėtį, VGTU Statybos fakultetas tarp analogiškų fakultetų yra vienas pirmaujančių. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pagal pripažintų mokslo publikacijų skaičių jis lenkia Kauno, Rygos ir Talino technologijos universitetų Statybos fakultetus.

VGTU Statybos fakulteto laboratorinė įranga yra viena moderniausių Europoje. Būsimieji statybos inžinerijos ir statybų technologijų bakalaurai VGTU Statybos fakultete studijuoja pagal kelias studijų programas. Būsimieji „Statybos inžinerijos“ studijų programos absolventai, statinių konstrukcijų projektuotojai ar pastatų statybos projektų vadovai išsamiai išstudijuoja statybinę mechaniką, pastatų ir konstrukcijų projektavimą bei konstravimą. Įdomu, kad šioje studijų programoje nuo 1992 metų visus dalykus nuo pirmojo iki paskutinio kurso galima studijuoti anglų kalba kartu su fakultete besimokančiais užsieniečiais. Tai suteikia galimybę geriau pasirengti studijuoti užsienyje ir praverčia vėliau, jau dirbant.

Siekiantieji būti unikalių statinių, tokių kaip tiltai, viadukai, bokštai, stiebai, talpyklos, projektuotojais, statytojais renkasi „Tiltų ir statinių inžinerijos“ studijų programą. Jos studijose daug dėmesio skiriama minėtų specialiųjų statinių konstravimui, statinės ir dinaminės elgsenos analizei, projektavimui bei statybai. Šios programos absolventai dirba ne tik specializuotose tiltų, aukštybinių statinių projektavimo, statybos įmonėse, bet ir pripažintose Lietuvos statybos organizacijose statytojais, projektuotojais, priežiūros vadovais, ekspertais.

Išmokę naudotis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis Europoje ir pasaulyje taikomomis statinių modeliavimo bei projektavimo programomis, pasisėmę būtinų įvairių statinių projektavimo ir statybos organizavimo žinių, absolventai turi galimybių įsidarbinti Lietuvos bei užsienio šalių tiltų, specialiųjų statinių, pastatų projektavimo ir statybos įmonėse.

Jaunuoliai, turintys verslininko gyslelę, gali rinktis „Statybos technologijų ir valdymo“ studijų programą. Bakalaurai, sėkmingai baigę šios programos studijas, gali pradėti praktinę veiklą statybos organizacijose, įmonėse kaip vadybininkai, ekonomistai, statybviečių meistrai, darbų vadovai (vykdytojai). Įgytos žinios leidžia dalyvauti rengiant technologinius sprendimus, projektus, dirbti kartu su užsakovais organizuojant ar prižiūrint statybas, o daugeliui absolventų – ir pradėti savo verslą statybų rinkoje.

Meniškos prigimties jaunuoliams, norintiems perprasti statinių architektūros ir konstrukcijų modeliavimo meną, siūloma „Architektūros inžinerijos“ studijų programa.

Ambicingam jaunimui, besidominčiam nekilnojamojo turto plėtros projektais, niuansais ir investicijomis, rekomenduojama rinktis „Nekilnojamojo turto vadybos“ programą.

Gaisrinė sauga – unikali studijų programa, skirta drąsiems, stipriems ir ištvermingiems jaunuoliams. Gaisrinės saugos specialistų rūpestis – žmonių gyvybės, sveikatos ir visų nuosavybės formų turto apsauga nuo gaisro, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimas. Šių specialistų rengimas ir įdarbinimas yra valstybės prioritetas, o tai garantuoja, kad toks specialistas visada gaus nuolatinį darbą.

Studentams suteikiamos išskirtinės galimybės: studijuoti norimoje vietoje, norimu laiku. Statybų sritis kelia aukštus profesinius reikalavimus. Todėl nuolatos didžioji dalis VGTU ir kitų aukštųjų mokyklų absolventų  bakalaurų – tęsia studijas magistrantūroje. Tai darant įgyjama aukštesnė akademinė kvalifikacija. Antros pakopos studijos orientuotos į rimtesnę inžinerinę veiklą ir mokslinius tyrimus. Šiose studijose ugdomas gebėjimas atlikti teorinius ir eksperimentinius tyrimus, apibendrinti ir mokslinėse konferencijose viešinti jų rezultatus.

Statybos fakultete studijų kokybę užtikrina gausus akademinis personalas, tai yra akademikai, profesoriai, habilituoti daktarai ir docentai. Laboratorijose talkina didelis būrys kvalifikuotų specialistų. Statybos fakultetas turi gerą materialinę bazę studijoms ir moksliniams tyrimams. Atnaujintos ir modernizuotos auditorijos ir laboratorijos yra aprūpintos šiuolaikine multimedija ir kita dabarties reikalavimus atitinkančia įranga. Sumontuoti vieni geriausių Europoje įrenginių: statybinių konstrukcijų bandymo stendas, servohidraulinė dinaminių bandymų mašina, „Brüel&Kjær“ dinaminių tyrimų sistema, kitos automatizuotos bandymo mašinos.

Visose studijų programose perteikiama Vakarų šalių technikos universitetų patirtis. Fakultetui dalyvaujant „Tempus“, ir „Erasmus“/MVG (ERASMUS+) programoje, vykdant kitas tarptautines programas ir nuolat palaikant ryšius su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, pažangūs studentai turi galimybę įvairiam laikotarpiui išvykti į Daniją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją, Graikiją, Italiją, Suomiją, Švediją, Vokietiją ir kitas šalis studijuoti, atlikti gamybos praktiką, rengti baigiamuosius darbus.

Parengta pagal: Statyba ir Architektūra; Siekiantiesiems užtikrintos karjeros – modernios statybos; http://sa.lt/siekiantiesiems-uztikrintos-karjeros-modernios-statybos-inzinerijos-studijos

Daugiau informacijos:

infopuslapis

Pasidalink: