apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Tinklapio naudojimosi nuostatos

Naudojimosi nuostatos Naudojimosi nuostatos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  www.apstatyba.lt (toliau – Tinklapis) suteikia Jums galimybę susipažinti su Tinklapyje publikuojama įvairaus pobūdžio informacija, reklama, skelbimais ir kita (toliau – Turinys). Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis nuostatomis.

2. Tinklapis ir jame esanti informacija yra valdomi UAB „Admonita. Visais klausimais dėl turinio galima kreiptis skyrelyje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar elektroniniu paštu.

Sutikimas naudoti

Jūs sutinkate, kad naudositės Tinklapiu tik šiomis nuostatomis leidžiamu būdu. Jei nesutinkate su šiomis nuostatomis, prašome nenaudoti Tinklapio.

II. AUTORINĖS TEISĖS

1. Šioje svetainėje esanti raidinė santrumpa apstatyba.lt ir logotipas yra prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Be UAB „Admonita išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

2. Tinklapis pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

3. Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį (mūsų logotipą ar nuorodą www.apstatyba.lt).

4. Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

5. Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (reklamą, nuorodas, naujienas, komentarus, skelbimus, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

III. GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ

1. Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.

2. Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

3. Mes neatsakome už paskelbtos ir publikuojamos Tinklapyje informacijos pobūdį, turinį, nuorodas, prekes, paslaugas, reklamą ar grafinę medžiagą.

4. Mes neatsakome už informacijos, komentarų, skelbimų ar reklamos turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintą vartotojo informaciją.

5. Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

6. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

7. Mes neatsakome už Tinklalapyje pateikiamos juridinių ar fizinių asmenų informacijos, reklamos, turinio, logotipo, prekių, produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę, kainą, įsipareigojimus ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama. UAB „Admonita neteikia ir neparduoda paslaugų ar prekių.

8. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. UAB „Admonita nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

9. Mes neprisiimame atsakomybės už informacijos ar nuorodų patalpinimą Tinklalapyje bei dėl to kilusią bet kokią žalą.

10. Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. UAB „Admonita negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. UAB „Admonita neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

IV. ASMENINIŲ DUOMENŲ KAUPIMAS

1. Mes nerenkame, netvarkome ir nesaugome Tinklalapio vartotojų asmens duomenų.

2. Tais atvejais kada Tinklapyje pateikiate asmeninius duomenys, jie naudojami vartotojo registracijai ir identifikacijai. UAB „Admonita nerenka asmeninių duomenų apie Jus, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs patys juos pateikiate. Asmeninius Jūsų duomenis UAB „Admonita naudoja tik išskirtiniais techniniais svetainės administravimo ir komunikacijos tikslais, kad būtų galima suteikti prieigą klientams prie tam tikros informacijos arba susisiekti su klientu. UAB „Admonita neperduos Jūsų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims komerciniais ar reklamos tikslais. Prisiregistravęs Tinklapyje vartotojas sutinka el.paštu arba telefono numeriu gauti naujienas ir kitą komunikacinio pobūdžio informaciją. Tinklapio darbuotojai gerbia savo klientų asmeninių duomenų konfidencialumą.

3. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti mūsų įmonei. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais Tinklapio ištekliais.

4. Jūsų apsilankymo Tinklapyje metu pagrindinė ne asmeninė informacija (apsilankymų skaičius, paieškos raktiniai žodžiai, vidutinis svetainėje praleistas laikas, aplankyti puslapiai) yra įrašoma automatiškai (tai nepriklauso nuo registracijos). Ši informacija yra naudojama svetainės prieinamumui stebėti ir turiniui bei funkcionalumui gerinti. Jūsų duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams ar perduodami tretiesiems asmenims.

Jūsų apsilankymo Tinklapyje metu automatiškai į Jūsų kompiuterį perkeliamas slapukas (cookie). Tame slapuke nėra jokių asmenį identifikuojančių duomenų.

V. KITA

1. Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

2. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

3. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5. Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: info(eta)apstatyba.lt

Pasidalink: