ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

UAB „ARTVA“ – geologinio profilio įmonė Lietuvoje. Projektuojant ir įrengiant įvairios paskirties gręžinius, vandentiekio, kanalizacijos tinklus, montuojant siurblius, priešgaisrinius rezervuarus ir jų įrenginius, teikiant kitas paslaugas, įgyta patirtis pelnė užsakovų pasitikėjimą.

Profesionalūs, atsakingi darbuotojai, veiklai naudojami modernūs įrengimai bei patikimi tiekėjai užtikrina siūlomų paslaugų kokybę.

„Švenčiame 60-ties veiklos metų jubiliejų. Mumis pasitiki užsakovai; mūsų komandoje dirba profesionalūs, atsakingi žmonės; mes turime sukaupę žinių, kurias koregavo laikas, projektai, sėkmės ir sunkumai, pavertę žinojimą neįkainojama pairtimi; mes turime būtinos technikos ir naudojame patikimas technologijas. Mes esame profesionalūs, atsakingi, atsidavę savo darbui, mes duodame daugiau už mažiau, todėl mes esame tvari įmonė“, – pasakoja Jonas Samajauskas, bendrovės „ARTVA“ direktorius.

Vandens gavybos gręžiniai

„ARTVOJE“ dirba aštuonios gręžimo brigados, kurios gręžia vandens gręžinius individualiems užsakovams ir įmonėms (statybos, pramonės, viešojo vandens tiekimo). Įmonė turi gręžimo agregatus, su kuriais galima įrengti iki 800 m gylio ir iki 100 kub. m per valandą bei didesnio našumo vandens gręžinius.

Gręžinio žvalgomasis gręžimas ir geofiziniai tyrimai:

Įrengiant gręžinį iki projektinio gylio, pirmajame etape atliekamas žvalgomasis gręžimas ir geofiziniai tyrimai, pagal kuriuos nustatomi gręžinyje esančių vandeningų sluoksnių slūgsojimo gyliai. Parenkamas užsakovo vandens poreikius tenkinantis vandeningas sluoksnis ir nustatomas tikslus apsauginių vamzdžių nuleidimo gylis, gręžinio filtro tipas (plyšinis, tinklinis ar profilinis), jo ilgis bei nuleidimo gylis (befiltriniame gręžinyje – atviros gręžskylės intervalas).

 • Pirmas darbų etapas

Gręžinio žvalgomasis gręžimas ir geofizinis tyrimas

Pagal geofizinio tyrimo duomenis nustatomi vandeningų sluoksnių slūgsojimo gyliai. Parenkamas užsakovo poreikius tenkinantis vandeningas sluoksnis ir nustatomas tikslus gręžinio filtro ilgis bei jo nuleidimo gylis. Gręžinio geofizinis tyrimas įgalina identifikuoti visus, kad ir nedidelio storio, bet eksploatavimui tinkamus, vandeningus sluoksnius, kurie žvalgomojo gręžimo metu gali likti nepastebėti. Dėl to pagrįstai gali būti sumažintas gręžinio projektinis gylis.

 • Antrasis darbų etapas

Eksploatacinio gręžinio įrengimas

Gręžinio filtras, atsižvelgiant į vandeningo sluoksnio litologinę sudėtį, apipilamas atitinkamos frakcijos žvyro užpilu. Tinkamai suformuota gręžinio priefiltrinė zona padidina jo našumą, apsaugo nuo smulkių dalelių patekimo į gręžinį ir sudaro sąlygas jo ilgalaikiam tarnavimui. Virš gręžinio filtro esanti užvamzdinė ertmė hermetizuojama bentonitu (gamtiniu moliu). Tai užtikrina, kad į eksploatuojamą vandeningą sluoksnį nepertekės aukščiau esančių sluoksnių vanduo, teršalai.
Gręžinys išvalomas (išpumpuojamas kompresoriumi arba panardinamu siurbliu), išbandomas, nustatomi pagrindiniai hidrogeologiniai parametrai (statinis ir dinaminis vandens lygis, debitas), paimami vandens mėginiai laboratoriniam tyrimui.

 • Trečias darbų etapas

Gręžinio perdavimas užsakovui

Perduodant gręžinį užsakovui įrodoma, kad įrengtu gręžiniu galima išgauti jo poreikius atitinkantį vandens kiekį, bei pateikiamos rekomendacijos dėl vandens kokybės gerinimo. Perdavimo metu užsakovui pateikiama gręžinio eksploatacinio debito ir hidrogeologinių rodiklių (būtinų giluminio siurblio parinkimui ir sumontavimo gylio nustatymui) reikšmės, požeminio vandens bendrosios cheminės analizės ir geležies koncentracijos tyrimo protokolai.

 Gręžinių konstrukcija

Gręžinių konstrukcija priklauso nuo geologinių-hidrogeologinių sąlygų, gręžinio gylio, reikalaujamo išgauti vandens kiekio bei numatomos montuoti vandens kėlimo įrangos. Gręžinio įrengimo technologiniai ir konstrukciniai sprendiniai turi apsaugoti požeminę hidrosferą nuo galimo jos užteršimo. Gręžimo metu draudžiama naudoti bet kokias medžiagas, kurios gali turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai. Gręžiniui įrengti naudojamos medžiagos turi būti tinkamos liestis su geriamuoju vandeniu, iš jų neturi į vandenį išsiskirti tokio sudedamųjų dalių kiekio, kuris galėtų pakenkti žmonių sveikatai arba lemti nepageidaujamus vandens kokybės pokyčius. Užvamzdinė ertmės izoliacija turi būti atlikta taip, kad būtų išvengta paviršinio vandens pritekėjimo į požeminius vandeningus sluoksnius bei nebūtų pertekėjimų tarp vandeningųjų sluoksnių.

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Gręžinio filtrų parinkimas

Atliekant darbus, parenkamas toks gręžinio filtras, kad tarnautų kuo ilgiau ir garantuotų reikiamo vandens kiekio pritekejimą. Priklausomai nuo vandeningo sluoksnio, uolienų struktūros gręžiniai būna su filtrais arba be jų. Kai reikia filtrų, jų kolonos konstrukcija ir matmenys parenkami atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas, vandeningo sluoksnio našumą ir gręžinio eksploatacijos režimą. Gręžinio filtras, atsižvelgiant į vandeningo sluoksnio litologinę sudėtį, apipilamas atitinkamos frakcijos žvirgždo užpilu. Tinkamai suformuota gręžinio priefiltrinė zona padidina jo našumą, apsaugo nuo smulkių dalelių patekimo į gręžinį ir sudaro sąlygas, kad gręžinys tarnautų ilgą laiką.

Gręžinio hidrogeologinių parametrų nustatymas

Įrengus gręžinį, iš jo išpumpuojamas vanduo, kad galima būtų nustatyti gręžinio hidrogeologinius parametrus ir hidrochemines charakteristikas, padidinti gręžinio našumą ir paruošti jį eksploatuoti. Pagal išpumpavimo duomenis nustatomas gręžinio debitas, dinaminis vandens lygis, statinis vandens lygis ir vandens lygio pažemėjimas. Šios charakteristikos reikalingos parenkant vandens pakėlimo įrangą, stebint gręžinio darbo režimą, nustatant gręžinio gedimo priežastis, jo remontui ir kt.

Naudojamos aukštos kokybės medžiagos, tinkamos liestis su geriamuoju vandeniu ir negalinčios pakenkti žmonių sveikatai arba lemti nepageidaujamus vandens kokybės pokyčius. Gręžiniai įrengiami, naudojant PVC-U vamzdžius, kurių gamyba vykdoma pagal DIN 4925 normą ir DIN EN ISO 9001:2008 kokybės sertifikatą. Molio skiedinys gręžimui ruošiamas bentonito pagrindu. Bentonitas yra natūrali gamtinė medžiaga, žinoma kaip viena iš smulkiagrūdžio molio rūšių, turinti savybę kelis kartus plėstis nuo drėgmės. Bentonito tipas (BENTONITAS, BENTONITAS PLUS, BENTONITAS GEL) ir jo kiekis gręžimo skiedinyje parenkamas įvertinus gręžimo sudėtingumą, gręžiamo grunto savybes ir geologinio pjūvio ypatumus. Vandeningų sluoksnių izoliacijai gręžinyje naudojamas kompaktonitas („Compaktonit 10/200“ arba „Vetronit“). Kompaktonitas – tai bentonitas (gamtinis molis), supresuotas granulėmis.

Bendrovė „ARTVA“ išduoda gręžinio garantinį pasą, kuriame pateikta gręžinio konstrukcija, jo hidrogeologiniai parametrai, vandens cheminės sudėties rezultatai, gedezinių tyrimų duomenys ir gręžinio eksploatavimo bei priežiūros instrukcija. Kartu su garantiniu pasu pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registre užregistruotas gręžinio pasas, kuris yra leidimas naudoti gręžinį.

Gręžinių remonto paslaugos

„ARTVA“ nustato gręžinio gedimo priežastis ir atlieka tokius remonto darbus: gręžinio filtro išvalymas nuo nuosėdų, išpumpuojant erliftu nuo kompresoriaus, gręžinio dezinfekcija (dėl bakteriologinio užterštumo), gręžinio cheminė regeneracija, gręžinio filtro pakeitimas, gręžinio pergręžimas.

Įmonė siūlo racionaliausius vandens tiekimo sistemų sprendimus:

Visais atvejais sprendimą, kaip įrengti vandens tiekimo sistemą, priima projekto vadovas, suderinęs su užsakovu.

Vandentiekio siurblinių statyba

Vandentiekio siurblinės paskirtis yra apsaugoti gręžinio žiotis nuo galimos taršos ar patvankos bei palengvinti vandens tiekimo sistemos įrenginių montažą, priežiūrą ir remontą. Siurblinės, priklausomai nuo gruntinio vandens lygio duotoje vietoje, gali būti požeminės (gelžbetoniniai žiedai, stiklo pluoštas, PVC, polipropilenas) ir antžeminės (gelžbetoniniai žiedai, apipilti žemėmis, plytų namukas, konteineris).

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Gręžinio galvučių įrengimas

Gręžinio galvutės skirtos vandens pakėlimo įrangai (giluminiai siurbliai, vamzdžiai, elektros kabeliai, saugos lynai) sumontuoti į gręžinį, jomis vanduo paskirstomas vartotojams, jos uždengia gręžinio žiotis (privalo apsaugoti požeminį vandenį nuo taršos). Gręžinio galvutės įrengiamos vandentiekio siurblinėje arba be jos. Įrengiant gręžinio galvutes be vandentiekio siurblinės, naudojamas specialus adapteris, montuojamas ant gręžinio eksploatacinės kolonos 1,5-2 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Gręžinio galvutės konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė paimti vandens mėginius (cheminei ir bakteriologinei vandens analizei), išmatuoti vandens lygį ir debitą gręžinyje.

Gręžimo galvutės turi būti įrengtos taip, kad atitiktų aplinkosauginius ir higieninius reikalavimus, keliamus požeminių vandenų eksploatacijai iš gręžinių.

Vandens kėlimo įrangos montavimas

Vandens kėlimo įrangos paskirtis yra pakelti vandenį iš gręžinio ir tiekti jį į vandentiekio tinklus. Vandens pakėlimo įrangos komplektą sudaro giluminis siurblys, vandens pakėlimo vamzdžiai, elektros kabelis su jungimo mova, nerūdijančio plieno saugos lynas su segtukais (jei reikalinga), laikikliai. Požeminiam vandeniui eksploatuoti labai svarbu tinkamai parinkti vandens kėlimo įrangą. „ARTVA“ atsakingai konsultuoja savo klientus, nes žino, jog teisingas įrangos parinkimas ne tik lemia vandens tiekimo sistemos darbo efektyvumą, bet ir taupo elektros energiją, o ateityje, jei nekvalifikuotai parinkta įranga, padeda išvengti siurblio permontavimo išlaidų ir kt.

Valdymo ir apsaugos aparatūros montavimas

Giluminio siurblio valdymui ir apsaugai bei reikiamo slėgio palaikymui vandentiekio tinkluose įrengiama bebokštė (nestatomas vandentiekio bokštas) vandens tiekimo sistema, panaudojant hidroforą su slėgio rėle arba dažnio keitiklį su slėgio davikliu. Įrengiant vandens tiekimo sistemą su dažnio keitikliu ir slėgio davikliu, išsprendžiama daug problemų, susijusių su vandens tiekimu:

 • užtikrinamas pastovus norimas slėgis, keičiantis vandens vartojimui (nėra slėgio svyravimų);
 • išvengiama hidraulinių smūgių (siurblys paleidžiamas ir stabdomas per tam tikrą laiką (5-20 5);
 • optimizuojamas vandens padavimas vartotojui (siurblys dirba tik tokiu pajėgumu, kokio reikia vartotojui).

Vandens kokybės gerinimo filtrų individualiems gyvenamiesiems namams, įmonėms, gyvenvietėms ir t.t. parinkimas

Lietuvoje beveik visi požeminiai vandenys turi padidėjusį ištirpusios geležies ir mangano kiekį. Atskirais atvejais gilesniuose vandeninguose sluoksniuose randamas padidėjęs sulfatų, fluoro, boro kiekis. Kai kuriose vietovėse vanduo turi nemalonų kvapą. Įrengus gręžinį, atliekami vandens cheminės sudėties laboratoriniai tyrimai ir rekomenduojami filtrai: nugeležinimo, minkštinimo, cheminiai ir kt.

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Geoterminis šildymas

Kai reikia patalpas šildyti, vėsinti ir karštą vandenį ruošti, efektyviausia ir komfortiškiausia yra įsirengti geoterminio šildymo sistemą, panaudojant žemės šilumą.

Įmonė įrengia geoterminius gręžinius

Geoterminis gręžinys – tai efektyviausias ir patikimiausias šilumos išgavimo inžinerinis įrenginys. Geoterminius gręžinius galima įrengti nedideliuose žemės sklypuose. Priklausomai nuo šilumos siurblio galingumo (apšildomo pastato  ploto ir jo šiluminės varžos) ir atsižvelgiant į vietovės geologines-hidrogeologines sąlygas, „ARTVA“ paskaičiuoja uolienų šilumos laidumą, nustato gręžinių kiekį ir gylį. Geoterminiams gręžiniams bendrovė parengia projektą, kurį suderina arba  turi patvirtintą leidimą gręžinius įrengti. Įrengus gręžinius, pateikia geoterminių gręžinių sistemos pasą, užregistruotą Lietuvos geologijos tarnyboje. Šis pasas yra leidimas naudoti geoterminių gręžinių sistemas.

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Šilumos siurblių montavimas

Šilumos siurblys – tai aukšto efektyvumo, ekologiškas šildymo įrenginys. „ARTVA“ montuoja siurblius, kurie pasižymi išskirtinai dideliu efektyvumu, žemu triukšmo lygiu, elegantišku dizainu, paprastu valdymu ir aptarnavimu. Jie gali ne tik šildyti, bet ir vėsinti. Juos galima kombinuoti su saulės termija arba fotoelektrinemis sistemomis. Vartotojas, tiek šildant, tiek vėsinant namus, tampa nepriklausomas nuo iškastinio kuro ar jų kainų kilimo.

Giluminių įžemiklių įrengimas

„ARTVA“ įrengia giluminius įžemiklius nuo 0,5 omo varžos, įvertina vietovės geologines-hidrogeologines sąlygas ir nustato gylio požiūriu tikėtiną giluminio įžeminimo konstrukciją. Įrengimo metu matuojama įžemiklio varža, o pasiekus reikiamą varžą (gylį), matavimo rezultatus užfiksuoja akte. Įžemiklio apžiūrai eksploatacijos metu virš jo įrengia šulinėlį su užrakinamu dangčiu.

Buitinių nuotekų šalinimo sistemos

Vietovėse, kur individualių namų, kvartalų nėra galimybės prijungti prie centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų. „ARTVA“ buitinių nuotekų tvarkymą sprendžia įrengdama nuotekų kaupimo rezervuarus arba vietinius biologinio valymo įrenginius.

Nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimas

Kaupimo rezervuarus „ARTVA“ įrengia iš surenkamųjų gelžbetoninių elementų, plastmasinių (stiklo pluošto, polipropileno) talpų, montuoja ir specialiai paruoštas plienines talpas. Paprastai įrengiamos 8-1 0 kub. m talpos, t. y. vienos, dviejų arba trijų kamerų nuotekų kaupimo rezervuarai. Pageidaujant įrengiama signalizacija, pranešanti apie susikaupusių nuotekų lygį.

Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių statyba

Individualiems namams optimaliausias variantas, jei nėra sklypo teritorijoje paviršinio tekančio vandens telkinio, įrengti valymo įrenginius su išvalytų nuotekų išleidimu į gruntą. „ARTVA“ buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius stato su išleidimu į gruntą per infiltracijos šulinius, kurie renčiami iš gelžbetoninių perforuotų žiedų, kurių viduje suformuojama įkrova iš atitinkamos frakcijos plauto smėlio, žvyro, skaldos.

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Nuotekų siurblinių statyba

Nuotekų siurblines buitinėms ir gamybinėms nuotekoms perpumpuoti „ARTVA“ stato iš gelžbetonio elementų arba plastmasinių (stiklo pluošto, polipropileno) talpų. Siurblinėse bendrovė montuoja įvairaus tipo fekalinius siurblius, parenkamus pagal susidarančių nuotekų rūšį.

Projektavimo paslaugos

Įmonė „ARTVA“ rengia:

 • požeminio vandens (gėlo, mineralinio, gamybinio) gavybos gręžinių projektus;
 • geoterminių gręžinių projektus;
 • buitinių ir lietaus nuotekų valymo įrenginių projektus;
 • lauko ir vidaus vandentiekio projektus;
 • lauko ir vidaus nuotakyno projektus.

Vandens gręžinių įrengimo paslaugas teikianti įmonė ARTVA švenčia šešiasdešimtmetį

Įmonės specialistai nustato vandenviečių apsaugos zonas, aprobuoja požeminio vandens išteklius. Esant pageidavimui, užpildo ir pateikia savivaldybės institucijai paraišką dėl požeminio vandens gavybos gręžinio.

UAB „ARTVA“ įmonės veikla apima visas su gręžinių, vandentiekio, vandens filtrų, geoterminio šildymo, nuotekų valymo įrenginių įrengimu susijusias paslaugas. Įmonės darbuotojai taip pat montuoja siurblius, priešgaisrinius rezervuarus, slėginius indus, dažnio keitiklius, vandens filtrus, vandens siurblius ir jų valdymo įrenginius. „ARTVA“ atlieka ir inžinerinių statinių projektavimo darbus.

ARTVA, UAB

Daugiau informacijos:

www.artva.lt

ARTVA, UAB infopuslapis

Pasidalink: