apstatyba.lt – specializuotas tinklalapis, skirtas statybos verslo atstovams ir visiems, besidomintiems statybų rinkos aktualijomis

Valdiklis Honeywell MultiValent Controller - MVC80

Valdiklis Honeywell MultiValent Controller - MVC80 Valdiklis Honeywell MultiValent Controller - MVC80

„HONEYWELL“ reguliatorius „MVC80M“ turi galimybę valdyti du kontūrus: šildymo sistemą ir karšto vandens ruošimo sistemą. Priklausomai nuo lauko oro temperatūros reguliatorius reguliuoja tiekiamo į šildymo sistemą termofikato temperatūrą, taip palaikydamas komforto sąlygas. Buitinio karšto vandens ruošimas kontrolė, ruošia karštą vandenį ribodamas grįžtamo į tinklus termofikato temperatūrą.

Valdiklis Honeywell MultiValent Controller - MVC80Taikymas

Priklausomai nuo lauko oro temperatūros reguliuoja šilumnešio temperatūrą radiatorių, konvektorių bei grindinio šildymo kontūruose. Tiesioginis karšto vandens ruošimas greitaeigiuose šilumokaičiuose.

Centralizuoto šilumos tiekimo kontrolė

Grįžtamo termofikato fiksuotos arba kintamos maksimalios temperatūros apribojimas;

Minimali termofikato debito reguliavimo vožtuvo eiga, esant mažam apkrovimui. Tai užtikrina tikslią sunaudoto šilumos energijos apskaitą;

Termofikato grįžtamo vandens fiksuotos maksimalios temperatūros apribojimas, ruošiant karštą vandenį.

Šildymo sistemos kontrolė

Laiko programavimas dienai ir savaitei;

Maksimalios šilumnešio temperatūros apribojimas;

Apsauga nuo užšalimo;

Cirkuliacinio siurblio paleidimas pagal poreikį.

Buitinio karšto vandens kontrolė

Laiko programavimas dienai ir savaitei karšto vandens ruošimui.

Šilumnešio temperatūros reguliavimas pagal lauko oro temperatūrą

Reguliuojant šilumnešio temperatūrą, reguliatorius MVC80 darbas užprogramuotas pagal išorės temperatūros kompensavimo principą;

Teisingas šildymo charakteristikos parinkimas yra lemiamas faktorius tinkamam šilumnešio temperatūros reguliavimui priklausomai nuo lauko oro temperatūros.

Teisinga šilumos kreivės parenkama, remiantis dviem pagrindiniais taškais ir dviem tarpiniais

Pirmas taškas - šildymo kreivės pradžia, kur, esant išorės temperatūrai +20oC, šilumnešio temperatūra yra 20oC, ir antras taškas nustatomas - „žemiausios vidutinės lauko temperatūros“ ir maksimalios srauto temperatūros, kuriai yra suprojektuota jūsų šildymo sistema, susikirtimo tašku.

Maksimalus šilumnešio temperatūros apribojimas

Galima maksimali šilumnešio temperatūra yra ribojama, kadangi kai kuriuose šildymo sistemose ji negali viršyti tam tikros ribos. Pvz. grindinis šildymas 40oC.

Naktinis šildymo temperatūros pažeminimas

Skaičiuotinos norimos temperatūros pažeminimas nakties metu.

Grįžtamo termofikato maksimalios temperatūros apribojimas

Grįžtamą temperatūrą galima apriboti dviem būdais: šia temperatūra apribojama fiksuotu dydžiu arba apribojant kintamu, priklausomai nuo lauko oro temperatūros. Esant fiksuotam apribojimui Pvz. 60oC, reiškia, kad grįžtamo termofikato temperatūra negali viršyti šio temperatūros. Tačiau, esant lauko oro temperatūroms pageidautina sumažinti šiuos apribojimus, t.y. nustatyti kintama grįžtamo termofikato temperatūrą priklausomai aukštesnėms nuo lauko oro temperatūros.

Plačiau: http://absoliuta.lt/lt/straipsniai/automatika-sildymui-karstam-vandeniui/elektroniniai-valdikliai-sildymo-karsto-vandens-svok-sistemoms/honeywell-valdiklis-multivalent-controller-mvc80.html

Dėl techninės informacijos, parinkimo prašome kreipkitės į UAB „Absoliuta“.

ABSOLIUTA, UAB

Daugiau informacijos: www.dropsona.lt

ABSOLIUTA, UAB infopuslapis

Pasidalink: