ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

sistela-uab-logotipas

SISTELA, UAB - statybos darbų sąmatos, kainynai, normatyvai

Adresas:
Žalgirio g. 88, LT-09303, VILNIUS, Lietuva


Įmonės kodas: 123743633
PVM kodas: LT237436314

Tel. Nr.: (8 5) 275 2645
Mob. Nr.: 8 698 393 29
Faks.: (8 5) 275 0411

El. paštas: [email protected]
Tinklapis: www.sistela.lt


SISTELA, UAB VEIKLA: statybos darbų sąmatos, kainynai, normatyvai, kompiuterinės programos. Sąmatų sudarymas, kompleksiniai sprendimai statybos darbų sąmatų skaičiavimams, investicijų planavimui. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai statybos ir remonto darbams. Skaičiuojamosios statybos resursų kainos ir informacinė medžiaga statybos kainodaros klausimais. Kompiuterinių programų paketas „SĄMATA“ statybos kainai apskaičiuoti. Personaliniai kompiuteriai ir jų įranga.

UAB „Sistela“ pagrindinė veiklos kryptis orientuota į statybos kainodarą, bei sąmatinius skaičiavimus. Bendrovė yra atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir ekspertizės darbus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės bei sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo srityse. Įmonės veiklos rizika yra apdrausta.

Didžiausias bendrovės produktų privalumas – tai galimybė pasiūlyti kompleksinius sprendinius, t.y. ne vien tik taikomąsias programas, bet ir „Sistela“ specialistų parengtus darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus, periodiškai rengiamus bei aktualizuojamus kainynus statybos darbų sąmatų sudarymui, atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentų rengimui, statybos darbų kainos ekspertizei, nekilnojamojo turto vertinimui, investicijų planavimui.

UAB „Sistela“ nuo 1992 metų sukaupė plačiausią informacinių duomenų bazę apie statybines medžiagas, mechanizmus, darbo jėgos kainų statistiką. Sukaupta ir sistematizuota duomenų bazė leidžia atlikti įvairius palyginamuosius kainų skaičiavimus, analizuoti kainų dinamiką, vertinti ir prognozuoti statybos kainų pokyčius kintant statybos resursų kainoms, parengti siūlymus dėl statybos darbų skaičiuojamųjų kainų pagrįstumo.

Bendrovėje dirba kvalifikuoti, turintys ilgametį stažą bei patirtį statybos darbų normavimo bei kompiuterizavimo srityse specialistai, susipažinę su statybos standartų, reglamentų, taisyklių bei kitų norminių dokumentų taikymo reikalavimais bei tvarka. Bendrovės darbuotojai dalyvauja praktiškai ruošiant dokumentų projektus statybos kainodaros, skaičiuojamųjų statybos kainų apskaičiavimo klausimais. Bendrovės specialistų paruoštos ir diegiamos kompiuterinės programos sąmatiniams apskaičiavimams bei atliktų statybos darbų apskaitai sėkmingai naudojamos daugelyje šalies įmonių bei mokymo įstaigų.

Jeigu Jūs neturite kompiuterio ir pageidaujate savarankiškai atlikti sąmatinius skaičiavimus, arba papildomai pagilinti sąmatų sudarymo kompiuterinėmis programomis žinias, UAB „Sistela“ Jums padės: suteiks kompiuterį, darbo vietą ir konsultacijas.

SISTELA, UAB PRODUKTAI IR PASLAUGOS:

Sąmatų skaičiavimo programa „SĄMATA“ skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei, investicijų planavimui. Programinė įranga užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.

Programos nekilnojamo turto vertinimui. Informacinės sistemos pagrindą sudaro sustambintas kainynas, kuriame pateikiami kainų rodikliai, sugrupuoti pagal statinių paskirtis ir apskaičiuotos kainos statinio tūrio ar ploto vienetams.

Leidiniai. „Sistela“ siūlo sąnaudų normatyvus, kainynus ir kitus leidinius.

Sąmatų apskaičiavimo ir ekspertizės paslaugos. Skaičiavimus atlieka patyrę kvalifikuoti technologai sąmatininkai. Sąmatose naudojamos darbų kalkuliacijos yra sudarytos įmonės technologų, todėl aiškūs visi jų pritaikymo ypatumai. UAB „Sistela“ yra sukaupusi vieną didžiausių šalyje duomenų bazių apie statybinių produktų kainas rinkoje. Sukauptos statybos kainų statistikos per eilę metų dėka galime prognozuoti bei profesionaliai vertinti numatomus kainų pokyčius bei atskirų faktorių įtaką kainoms. Statybos kainos apskaičiavimai atliekami pagal Jūsų poreikius: atliekami detalūs skaičiavimai projekto duomenų pagrindu, arba sustambinti pagal orientacinius pradinius duomenis. Skaičiavimai atliekami kompiuterinėmis programomis, todėl Jūsų pageidavimai gali būti modeliuojami ir operatyviai formuojamos alternatyvios sąmatos. UAB „Sistela“ kvalifikuotai konsultuoja sprendžiant keblius atsiskaitymo už statybos darbus klausimus, taip pat rengiant sutarties dokumentus bei ruošiant reikalavimus konkursams.

Darbų normavimo individualios kalkuliacijos, parengtos nepriklausomų ekspertų, gali palengvinti sprendimų priėmimo procedūras santykiuose tarp rangovo bei statytojo. UAB „Sistela“ technologai atlieka individualius darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų kalkuliacijų skaičiavimus, Tokiose sąnaudų kalkuliacijose įvertiname konkrečiai atliekamų darbų technologijas, konkrečiai panaudojamus produktus bei kitus ypatumus;

Kompiuteriai ir jų priežiūra. UAB „Sistela“ aprūpina nauja kompiuterine įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, monitoriai, kita įranga), tiekia ir keičia eksploatacines medžiagas spausdintuvams, modernizuoja senus Jūsų kompiuterius, atlieka kompiuterių remontą, profilaktiką, techninės bei programinės įrangos priežiūrą. įrengia kompiuterinius tinklus, konsultuoja kompiuterinės įrangos įsigijimo bei eksploatavimo klausimais.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Statybos sąmatos, SISTELA, sąmatos, sąmatų programos, normatyvai, statybos kainų skaičiavimai, sąmatų sudarymo programa, kompiuterinės programos, statybos darbų kainynai, statybos normatyvai, kompiuteriai, statybos kainos, programos, projektavimas, sąnaudos, medžiagos, mechanizmai, darbas, skaičiavimai, rekomendacijos, statyba, metodika, statistika, užmokestis, kainynai, indeksai, reglamentai, statiniai, statybos darbai, sąmata, statybos išteklių sąnaudų normatyvai, statybos darbų normavimas, duomenų bazių priežiūra, programų instaliavimas, ekspertizė, darbų normavimas, kompiuteriai, kompiuterių priežiūra, normatyvai statybos darbams, normatyvai remonto darbams, statybos resursų kainos skaičiavimas, kompiuterinių programų paketas SĄMATA, nekilnojamo turto vertinimo programos, nekilnojamo turto vertinimas, kompiuterinė programa sąmatų apskaičiavimui, mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai, statybos sąmatų sudarymo paslaugos, statybos išlaidų sąmatų sudarymas, statybos kainodara, statybos išlaidų skaičiavimas, statybos darbų kainodara, sąmatiniai skaičiavimai, statinio dalies projektavimas, sąnaudų žiniaraščių rengimas

  • SISTELA, UAB - statybos darbų sąmatos, kainynai, normatyvai
  • SISTELA, UAB - statybos darbų sąmatos, kainynai, normatyvai

Vietovė:

Pasidalink: