ltzh-CNenfrdeplrues

apstatyba.lt – Architektūra – Projektavimas – Statyba. Besidomintiems statybų rinkos naujienomis!

Metalų technologijų mokymai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre

Metalų technologijų mokymai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre Metalų technologijų mokymai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre

VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS, VŠĮ

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vykdoma veikla – lankstus, į darbdavių poreikius orientuotas, profesinio mokymo paslaugų teikimas. Tai – atskira profesinio mokymo sistemos dalis, telkianti suaugusiųjų mokymą, perkvalifikavimą, kompetencijų tobulinimą įvairiuose verslo sektoriuose, kurių vienas pagrindinių – gamyba, susijusi su metalo apdirbimu ir inžinerine pramone.

Mokymo centre veikia Suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras. Čia sukomplektuota unikali įranga, leidžianti parengti aukštos kvalifikacijos suvirintojus bei kitus, su metalo apdirbimu susijusius, darbuotojus: mechanizuoto, automatizuoto ir robotizuoto suvirinimo operatorius, suvirinimo darbų koordinatorius bei priežiūros meistrus, metalo apdirbimo meistrus (šaltkalvius), kitus specialistus, kurių profesinėje veikloje reikalingas suvirinimas, pvz., santechnikus.

Metalų technologijų mokymai

Ruošiami suvirinimo specialistai, gebantys kokybiškai ir teisingai atlikti darbus visais suvirinimo procesais – MMA (elektrodais), TIG (argonu), MIG / MAG (pusautomačiais) ir dujomis, savo darbe pritaikant modernias suvirinimo technologijas. Mokymų trukmė, norintiems tapti suvirintojais, nuo 5 iki 18 savaičių.

Siūlomas platus spektras programų, siekiantiems tobulėti, įgyti naujų kompetencijų ir kelti turimą suvirtojo kvalifikaciją. Kvalifikacijos kėlimo kursų trukmė – nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Asmenims, dirbantiems su atsakingomis konstrukcijomis, vamzdynais, turintiems suvirintojo kvalifikaciją ir darbo patirtį vykdomas atsakingų konstrukcijų atestavimas ir sertifikavimas. Mokymo centre yra galimybė ne tik išmokti suvirinti įvairius metalus, naudojantis modernia įranga, bet ir įvertinti suvirinimo darbų kokybę – įrengta suvirinimo kokybės kontrolės laboratorija su reikalinga įranga. Įgyvendinat suvirinimo procesų sertifikavimą, mokymo centras bendradarbiauja su Technikos priežiūros tarnyba.

Metalų technologijų mokymai

Nuo 2017 m. rudens mokymo centre renkama pirmoji modulinės suvirintojo profesinio mokymo programos grupė. Šios programos paskirtis – parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebantį dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų gaminių remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Šios programos trukmė 2 metai.

Metalų technologijų mokymai

Siekdami užtikrinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkai – parengti verslui reikalingus ir darbo rinkoje konkurencingus specialistus, išsiaiškinti įmonių galimybes dalyvauti mokymo procese bei įdarbinti mokymą baigusius ir kvalifikaciją įgijusius asmenis, atlikome inžinerinės pramonės, gamybos įmonių apklausą dėl modulinių profesinio mokymo programų aktualumo. Įmonės palankiai įvertino mokymo centro siūlomas modulines profesinio mokymo programas, ypatingai išskirdamos suvirintojo programos svarbą, argumentuojant tuo, kad rinkoje sudėtinga rasti gerai paruoštų – kvalifikuotų suvirintojų. Dėl kvalifikuotų suvirinimo specialistų trūkumo įmonės neretai susiduria su problema, kad negali patenkinti visų klientų užsakymų. Paprastai, kai užsakovas yra stambi, gerą vardą ir žinomą prekinį ženklą valdanti įmonė, iš Lietuvos gamintojų ji reikalauja, kad jai produkciją gamintų tik atitinkamą kvalifikaciją turintys, atestuoti specialistai.

Metalų technologijų mokymai

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras – vienintelė Baltijos šalyse mokymo įstaiga, Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) įgaliota vykdyti tarptautinių suvirintojų (IW) mokymą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, išduodamas Tarptautinio suvirintojo (IW) sertifikatas, patvirtinantis tarptautinio vamzdžių suvirintojo ir/arba tarptautinio sandūrinių siūlių suvirintojo ir/arba tarptautinio kampinių siūlių suvirintojo kompetencijos lygį.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras gali pasiūlyti:

  • platų suvirinimo, metalo apdirbimo, santechnikos programų spektrą, siekiantiems įgyti kvalifikaciją ar tobulinti jau turimas profesines žinias ir įgūdžius.
  • esamų ar būsimų metalo technologijų darbuotojų kompetencijų įvertinimą, atliekant teorinių ir praktinių užduočių testavimus.
  • profesinį konsultavimą ir orientavimą, negalintiems apsispręsti ar nerandantiems reikiamos informacijos.
Pasidalink: